April 3, 2019

Företag

Mjuka färdigheter:

Mjuka färdigheter är de färdigheter som krävs för att behärska sina egna känslor och för en lyckad samexistens med andra personer (partnerskap, familj, yrke, etc.). Därför bör både självkontroll och känslomässig hantering nämnas såväl som empati, social och moralisk kompetens.

Mjuka färdigheter (känslomässiga färdigheter) har blivit oumbärliga i vardagen för ett modernt företag. Om du vill spela en viktig roll på lång sikt och hållbart med ditt företag, måste du hantera introduktion och genomförande av personalutbildning och teambuilding som beslutsfattare.

På CENTRO INTERNACIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA BUSINESS erbjuder vi dig träningar och workshops om följande ämnen:

  • kommunikation: En effektiv informationsutbyte är nyckeln till framgång och tyvärr finns det ofta inte. Här kan man hjälpa till med intressant innehåll och insiktsfulla övningar.
  • SamarbeteAtt utveckla strategier tillsammans, lösa problem och ha framgång kräver att intelligensen använder olika förmågor och talanger i den mening som är gemensam framgång.
  • teambuilding: Ett fungerande lag måste monteras och underhållas noggrant. Här är det inte bara den professionella men också de olika personliga egenskaperna hos deltagarna som ska beaktas. Det roliga får inte försummas.
  • Coaching: Coaching handlar om att titta hela paketet av ett befintligt jobb prestanda och att ifrågasätta om det behövs. Här perspektiv en outsider (Coach) är nödvändig för att göra beslutsfattare Manager / besluts till potentiella "blinda fläckar" uppmärksam, så att känna igen förbättringspotential och främja individuell utveckling till gagn för bolaget och person.

Psykolog Mirko Bruns har kunskap och erfarenhet inom dessa områden, bland annat som en tidigare processkonsult / coach i ett av världens största företag.

Utbildningarna är noga skräddarsydda för varje kunds behov och utförs både kund och resultatorienterad.

Individuella coaching-erbjudanden kan utföras flexibelt av Skype när det gäller tid och plats.

Ytterligare information (tillgänglighet, priser, omfattning etc.) på begäran.

DeutschEnglishspanskaNorsk bokmålSvenska